Όροι & Προϋποθέσεις
Πολιτική Απορρήτου
Έννοια και Μορφές Πειρατείας

Υπάρχουν πολλοί νομικοί όροι για την περιγραφή της παράνομης αντιγραφής, διάθεσης και γενικά εκμετάλλευσης των μουσικών έργων. Η ουσία όμως είναι μία: η πειρατεία, απλά είναι κλοπή. Οι πειρατές είναι οι εχθροί της δημιουργίας και των δημιουργών.

Η πειρατεία αποσκοπεί στην παράνομη αντιγραφή και διάθεση των μουσικών έργων με κύριο κίνητρο το οικονομικό όφελος. Η μουσική πειρατεία αντιπροσωπεύει μια οργανωμένη μορφή παραοικονομίας με ετήσιο κύκλο εργασιών 4.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και σχετίζεται άμεσα και αποδεδειγμένα με άλλες μορφές οργανωμένου εγκλήματος.

Οι πειρατές κινούνται ευκολότερα σε χώρες που είτε δε διαθέτουν επαρκώς ισχυρή νομοθεσία προστασίας ή όπου η εφαρμογή των νόμων είναι ανεπαρκής. Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας οδήγησε τους πειρατές στην αναζήτηση "παραδείσων" ανεπαρκούς νομοθεσίας ή εφαρμογής της. Η δυνατότητα μαζικής παραγωγής CD μετέτρεψε την πειρατεία από τοπικό πρόβλημα της κάθε χώρας σε ανεπτυγμένο διεθνές εμπόριο.

Ο όρος πειρατεία χρησιμοποιείται γενικά για να περιγράψει την ηθελημένη καταπάτηση του Πνευματικού Δικαιώματος σε εμπορική κλίμακα. Σε σχέση με τη μουσική βιομηχανία περιγράφει την παράνομη αντιγραφή και διάθεση μουσικών έργων και εμπίπτει στις παρακάτω 4 κατηγορίες:

Φυσική Πειρατεία χαρακτηρίζεται η αναπαραγωγή πρωτότυπων ηχογραφημάτων σε υλικούς φορείς ήχου, χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου. Ο όρος «πειρατεία» αναφέρεται σε δραστηριότητες εμπορικής κλίμακας, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προκαλούν εμπορική βλάβη. Η συσκευασία των πειρατικών αντιτύπων μπορεί να διαφέρει από αυτή των γνήσιων. Συνήθως πρόκειται για συλλογές τραγουδιών ενός καλλιτέχνη ή συγκροτήματος (π.χ. "greatest hits") ή συλλογές με τραγούδια συγκεκριμένου είδους (π.χ. "dance tracks").

Παραχαραγμένα χαρακτηρίζονται τα μη εξουσιοδοτημένα αντίγραφα που είναι συσκευασμένα έτσι ώστε να μοιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο με τα γνήσια. Οι φωτογραφίες και τα εικαστικά μέρη αναπαράγονται, συνήθως συνοδευόμενα από τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα των παραγωγών εταιριών, έτσι ώστε ενίοτε ο αγοραστής να παραπλανάται και να θεωρεί ότι αγοράζει το γνήσιο και νόμιμο προϊόν.

Bootlegs χαρακτηρίζονται οι παράνομες ηχογραφήσεις ζωντανών εκτελέσεων ή ραδιοτηλεοπτικού ή άλλου προγράμματος. Η ηχογράφηση γίνεται χωρίς τη σχετική άδεια των δικαιούχων

Διαδικτυακή Πειρατεία χαρακτηρίζεται συνήθως μία πληθώρα μη εξουσιοδοτημένων χρήσεων της μουσικής ή άλλου δημιουργικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Ο όρος «διαδικτυακή πειρατεία» αναφέρεται συγκεκριμένα σε δραστηριότητες εμπορικής φύσεως – όχι απαραίτητα από πρόθεση του παραβάτη. Παρόλο που κάποιοι διαδικτυακοί πειρατές αποκτούν έσοδα από αυτή τη δραστηριότητα, πολλοί άνθρωποι εμπλέκονται σε τέτοιες ενέργειες για άλλους – μη εμπορικούς – σκοπούς, συντελώντας όμως εξίσου σε τεράστια εμπορική ζημία. Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης συχνά για οποιαδήποτε χρήση δημιουργικού περιεχομένου μέσω του διαδικτύου, κατά τρόπο που προσβάλει τα υφιστάμενα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, μέσω ιστοσελίδων, δικτύων ανταλλαγής αρχείων (P2P), ή άλλες μεθόδους.

Έννοια & Μορφές Πειρατείας
Συμβατική Πειρατεία
Πειρατεία στο Internet
Δίωξη, Νομικό Πλαίσιο & Ενέργειες
Διεθνές Νομικό Πλαίσιο
Αρχική
Δομή
Αποστολή
Χρήσιμα
Επικοινωνία