Όροι & Προϋποθέσεις
Πολιτική Απορρήτου

Οργανισμοί και Ενώσεις

 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 

IFPI (International Federation of Phonographic Industry)

 

RIAA (Recording Industry Association of America)

 

CRIA (Canadian Recording Industry Association)

 

ARIA (Australian Recording Industry Association)

 

GRAMMO (Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης & Προστασίας των Δικαιωμάτων των Παραγωγών Υλικών Φορέων Ήχου ή Εικόνας και Ήχου)

 

GEA Αστικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Grammo-Ερατώ-Απόλλων

 

Μουσικές Υπηρεσίες

 

Pro-Music

 

Media Inspector

 

AirplayChart.gr

 

Allmusic

 
theLegalBay
Αρχική
Δομή
Αποστολή
Χρήσιμα
Επικοινωνία