Όροι & Προϋποθέσεις
Πολιτική Απορρήτου

Τι είναι το ISRC?

Το ISRC (International Standard Recording Code) αποτελεί το διεθνές σύστημα αναγνώρισης των ηχογραφημάτων και μουσικών οπτικοποιημένων ηχογραφημάτων (video clips). Κάθε ISRC αποτελεί ένα μοναδικό και μόνιμο αναγνωριστικό για τη συγκεκριμένη ηχογράφηση που μπορεί να κωδικοποιηθεί μόνιμα σε ένα προϊόν, ως ψηφιακό αποτύπωμα. Το κωδικοποιημένο ISRC παρέχει τα μέσα για αυτοματοποιημένη αναγνώριση ηχογραφημάτων για την καταβολή δικαιωμάτων.

Η International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) συνιστά σε όλους τους παραγωγούς μουσικής τη χρήση του ISRC.

 

Πλεονεκτήματα χρήσης του ISRC

Το σύστημα ISRC αποτελεί το κλειδί της είσπραξης δικαιωμάτων για τα ηχογραφήματα στην εποχή της ψηφιακής πληροφορίας.

 - Το ISRC αποτελεί ένα μοναδικό, αξιόπιστο, διεθνές σύστημα αναγνώρισης.

 - Το ISRC παρέχει ένα μοναδικό εργαλείο για τους σκοπούς της διαχείρισης δικαιωμάτων.

 - Το ISRC αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο αναγνώρισης στην ηλεκτρονική διάθεση μουσικής.

 - Η κωδικοποίηση ISRC είναι συμβατή με πρότυπα που αναπτύχθηκαν στο πεδίο των καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών και είναι αναγνώσιμο από συσκευές που ήδη χρησιμοποιούνται από τη μουσική βιομηχανία.

 - Το ISRC παρέχει οικονομία – μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή χωρίς να απαιτείται επιπλέον επένδυση σε εξοπλισμό ή τεχνολογίες.

 

Η IFPI Greece αποτελεί την επίσημη υπηρεσία ISRC για την Ελλάδα.

 

Για οδηγίες σχετικά με τη μορφή του ISRC διαβάστε εδώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα ISRC διαβάστε εδώ.

 

Για συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις σχετικά με τα ISRC διαβάστε εδώ.

Αρχική
Δομή
Αποστολή
Χρήσιμα
Επικοινωνία